Valorizace důchodů 2023

Valorizace důchodů představuje zvyšování důchodů, které se nejčastěji provádí v lednu každého roku. Dříve se valorizace důchodů prováděla až od data splatnosti důchodu, což mohlo být například 20. den v měsíci. To znamenalo, že zvýšení důchodu vstoupilo v platnost až od tohoto data. Od roku 2022 se však valorizace důchodů provádí již od 1. ledna. To znamená, že důchodci obdrží zvalorizovaný důchod již v den splatnosti, spolu s doplatkem valorizace od 1. ledna do dne předcházejícího dni splatnosti důchodu.

Valorizace neboli zvyšování důchodů v roce 2023

Zvýšení důchodů se vztahuje na základní výměru i procentní výměru důchodu. Při valorizaci může dojít k zvyšování jedné nebo obou těchto částek. Tato praxe se nejčastěji uplatňuje. Valorizace se týká všech typů důchodů vyplácených v České republice, včetně starobních, předčasných starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů.

Také čtete:  Důchody stoupnou ještě víc. Počítejte s 300Kč jako bonus.

Valorizace se obvykle provádí v lednu a zahrnuje všechny důchody přiznané do 31. prosince předchozího roku. I důchody přiznané zpětně jsou valorizovány.

Od ledna 2023 dochází také ke zvýšení starobních a předčasných starobních důchodů o 500 Kč za každé vychované dítě. U již přiznaných důchodů není nutné žádat o přiznání výchovného, protože bude přiznáno automaticky. Podrobnosti ohledně výchovného jsou uvedeny v jiném článku.

Při valorizaci důchodů od ledna 2023 se zvyšuje základní výměra důchodu o 140 Kč z 3 900 Kč na 4 040 Kč a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,1 %. Přesný výpočet můžete provést pomocí kalkulačky níže.

Mimořádné valorizace v červnu a září

Dále se v roce 2023 uskuteční mimořádná valorizace důchodů. Tato valorizace je důsledkem inflace, která v České republice dosáhla v období po červnu 2022 alespoň 5 %. Mimořádná valorizace se provádí od červnové splátky důchodu 2023. Základní výměra důchodů zůstává na 4 040 Kč, ale procentní výměra důchodů se v rámci mimořádné valorizace zvyšuje o 2,3 % + 400 Kč. Toto zvýšení se vztahuje na všechny důchody přiznané do konce roku 2023, včetně důchodů přiznaných po měsíci, ve kterém je valorizace provedena, u již vyplácených důchodů.

Také čtete:  Zvýšení důchodu 2023

Důchodci starší 85 let mají od ledna 2019 nárok na další zvýšení důchodu ve výši 1 000 Kč měsíčně. Toto zvýšení se vztahuje na procentní výměru důchodu a je platné od splátky důchodu v měsíci, ve kterém důchodce oslaví 85. narozeniny. Důchodci, kteří dosáhnou věku 100 let, mají nárok na další zvýšení důchodu ve výši 2 000 Kč.

Pro výpočet valorizace důchodů v roce 2023 je k dispozici online kalkulačka, kterou najdete níže. Pokud pobíráte více typů důchodů, například starobní a vdovský (vdovecký) důchod nebo invalidní a vdovský (vdovecký) důchod, vložte do kalkulačky součet těchto důchodů. Výsledkem bude součet zvalorizovaných důchodů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Důchody v roce 2023, Valorizace se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *