Důchody v Česku

Ať už je odchod do důchodu za dveřmi, nebo ještě ve vzdálené budoucnosti, měli byste vědět, jak to funguje v České republice a zda máte jako cizinec nárok na důchodové dávky. Proto jsme pro vás napsali tento článek.

Co je důchod?

Důchodem se obvykle rozumí starobní důchod – tedy dávky vyplácené státem osobě, která dosáhla důchodového věku a splnila podmínku historie sociálního pojištění. Starobní důchod je v podstatě náhradou mzdy za tu dobu našeho života, kdy si místo plného zaměstnání zasloužíme pořádný odpočinek. Kromě starobního důchodu jsou to také důchody invalidní, sirotčí a vdovské/vdovecké.
Pro nárok na starobní důchod musíte splnit dvě hlavní podmínky:

1) Věk

V současné době mají nárok na starobní důchod osoby ve věku 65 let – tento věk platí pro osoby narozené po roce 1965.

Do předdůchodu může vstoupit každý, kdo odpracoval alespoň 35 let. Důchodová dávka, o kterou mohou žádat, však bude nižší než u osoby, která odejde do důchodu po dosažení standardního důchodového věku.

Také čtete:  Valorizace důchodů roku 2022

2) Sociální pojištění

V současné době mohou žádat o důchodové dávky pouze lidé, kteří si platili sociální pojištění alespoň 35 let. Způsoby placení sociálního pojištění se liší podle toho, zda jste zaměstnanec, OSVČ nebo pracujete na dohodu.

Zaměstnanec – pracovní smlouva
Za zaměstnance platí sociální pojištění zaměstnavatel – částka se mu automaticky strhává z měsíční mzdy.

Zaměstnanec – dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o provedení práce (DPČ)
Za zaměstnance na DPP zaměstnavatel platí sociální pojištění pouze v případě, že jejich měsíční mzda je vyšší než 10 000 Kč. Sociální pojištění za zaměstnance na DPČ se platí pouze v případě, že jejich mzda přesáhne 3 500 Kč.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Každý, kdo podniká, si musí sám platit sociální pojištění prostřednictvím měsíčních záloh zasílaných České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Založení živnosti je třeba nahlásit ČSSZ nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo podnikání zahájeno. OSVČ musí jednou ročně podávat daňové přiznání, ve kterém jsou jejich příjmy porovnány se zálohami na zdravotní a sociální pojištění a případné přeplatky či nedoplatky budou kompenzovány.

Také čtete:  Předčasný důchod 2024

Do 35 let povinného sociálního pojištění se započítává denní studium, péče o dítě do 4 let nebo bezmocného zdravotně postiženého příbuzného, ​​vojenská služba a strávená doba. Za lidi, kteří spadají do výše uvedených kategorií, platí sociální pojištění stát.

Podmínky starobního důchodu při práci v zahraničí

Pokud jste pracovali ve více zemích, budete pobírat takzvaný částečný důchod – tedy od vlád každé ze zemí dostanete částku na základě doby, kterou jste v dané zemi pojištěni. To však závisí na tom, jak je starobní důchod nastaven v zemi, kde jste pracovali (např. jsou země bez jakéhokoli systému starobního důchodu), a dále na tom, zda s tím má Česká republika uzavřenou bilaterální smlouvu. země. Například ruský občan, který odpracoval 22 let na Ukrajině, 8 let v Rusku a 10 let v ČR, dostane 22/40 důchodu z Ukrajiny, 8/40 z Ruska a zbývajících 10/40 od Česká republika.

Žádost o starobní důchod

O důchod je třeba požádat na kterémkoli pracovišti České správy sociálních služeb nejpozději 4 měsíce před odchodem do důchodu, lze však žádat i zpětně až 5 let po odchodu do důchodu.

Také čtete:  Invalidní důchody pod drobnohledem

V Praze můžete požádat o důchod na Pražské správě sociálního zabezpečení. Pokud si ještě nejste jisti svou úrovní češtiny, můžete požádat některého z našich interkulturních, aby vás v této kanceláři doprovodil a tlumočil.

Při podání žádosti budete muset předložit průkaz totožnosti, předložit několik dokladů – doklady o výdělečné činnosti (tj. pracovní smlouvy, doklady o práci v zahraničí, potvrzení zaměstnavatele), doklady o studiu v ČR, doklady o péči o děti (např. rodné listy), osobní záznamy pro důchodové pojištění z posledního zaměstnání atd. Pokud si nejste jisti, co předložit, můžete se obrátit na naše sociální pracovnice. Rádi s vámi tuto záležitost zkonzultují. Schůzku si můžete domluvit online nebo osobně na čísle +420 252 543 846.

Vyplácení důchodu

Důchod se vyplácí jednou měsíčně. Lze ji buď převést na váš bankovní účet, nebo ji můžete převzít v hotovosti na kterékoli pobočce České pošty. Při podání žádosti na ČSSZ si můžete zvolit preferovaný způsob.

Příspěvek byl publikován v rubrice Důchody v roce 2022 se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *