Důchody 2024 valorizace: Co nás čeká?

Návrh novely zákona o důchodovém pojištění, který má upravit pravidla pro valorizaci důchodů, byl schválen vládou a nyní bude projednáván poslanci. Pokud projde schvalovacím procesem, měly by se změny projevit již v lednu 2024 a ovlivnit všechny typy důchodů.

Valorizace důchodů v roce 2024: Co se připravuje?

Poslanecká sněmovna naplánovala jednání o nové legislativě, která by měla upravit pravidla

Vláda schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která přináší změny v valorizaci důchodů. Nyní je návrh předložen poslancům k projednání. Pokud bude návrh schválen, změny by se měly projevit již od ledna 2024 a ovlivnit všechny typy důchodů.

Novela zákona, která se týká řádné i mimořádné valorizace důchodů, je nyní na jednání Poslanecké sněmovny.

Hlavní podstatou návrhu je mírné snížení míry valorizace, což znamená pomalejší růst důchodů. Mimořádné valorizace by měly být nahrazeny dočasným přídavkem k důchodu, který by měl pokrýt výdaje způsobené inflací.

Také čtete:  Statistiky kolem českých důchodů

Cílem těchto změn je dosažení úspor ve výdajích státu, aniž by byl dopad na důchodce výrazný. Důvodová zpráva k návrhu uvádí, že úpravy valorizace jsou koncipovány jako citlivé zásahy, které neovlivní okamžitě příjmy a sociální situaci důchodců, ale naopak mají potenciál snížit výdaje státního rozpočtu na důchodové dávky v dlouhodobém horizontu.

Důležité je podotknout, že změny neznamenají rušení valorizace nebo snižování důchodů. Důchody budou i nadále růst a mechanismus výpočtu řádné valorizace zůstane téměř nezměněný. Růst důchodů bude nadále odpovídat inflaci a reálnému růstu mezd.

Návrh se týká valorizace všech typů důchodů, včetně starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích). Konkrétní změny zahrnují:

  • Řádná lednová valorizace – Bude se zohledňovat pouze důchodcovská inflace a růst reálných mezd bude brán v úvahu z jedné třetiny. V současnosti se porovnává obecná a důchodcovská inflace a používá se vyšší hodnota. U reálných mezd se při valorizaci zohledňuje polovina jejich růstu.
  • Mimořádné valorizace – Ty budou nahrazeny dočasným přídavkem k důchodu, který bude sestávat ze dvou částí a bude kompenzovat inflaci. Inflace se zohlední z 60 %, první část přídavku bude pevná a odpovídá částce, o kterou se zvýší průměrný starobní důchod v důsledku růstu cen. Druhá část přídavku bude zahrnovat zvýšení individuální procentní výměry tak, aby odpovídala zvýšení průměrného starobního důchodu v důsledku růstu cen.
  • Dočasný přídavek bude vyplácen, pokud souhrnná meziměsíční inflace dosáhne minimálně 5 %. Bude vyplácen automaticky k důchodu od nejbližšího července nebo po 5 měsících od dosažení této hranice. Přídavek nebude součástí důchodu, ale bude k němu přičítán do konce roku. Žádost o přídavek nebude nutná. V lednu pak proběhne řádná valorizace, při které se zvýší jak základní, tak procentní výměra. Přídavek bude vyplácen pouze jednou, i pokud osoba pobírá více důchodů.
Také čtete:  Zelená úsporám pro důchodce

Novela také omezuje valorizaci u předčasných důchodů. U nově přiznaných předčasných důchodů se bude zvyšovat pouze základní výměra, procentní výměra zůstane neměnná. Toto omezení bude platit do dosažení standardního důchodového věku.

Novela je nyní na začátku legislativního procesu, který zahrnuje projednání a schválení v Poslanecké sněmovně, Senátu a nakonec podpis prezidenta. Pokud bude novela schválena a vyhlášena v Sbírce zákonů, mohly by nová pravidla vstoupit v platnost na začátku podzimu 2023, což by znamenalo, že se změny projeví v lednu 2024. Nicméně to neovlivní případnou mimořádnou valorizaci v roce 2023, která se již nestihne změnit novou legislativou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Důchody v roce 2024, Valorizace se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *