Předčasný důchod nebo předdůchod, znáte rozdíly?

Odchod do předčasného starobního důchodu nebo tzv. předdůchodu mohou využít ti, kteří
v předdůchodovém věku například ztratili práci nebo ti, kteří se již necítí na to, aby chodili do práce. Důvody, které vedou k takovému rozhodnutí, má každý jiné. Co vše musíte splnit a jaký je rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem?

Podmínky pro přiznání předčasného důchodu

Možnost odejít do předčasného důchodu vám za splnění určitých podmínek garantuje zákon. Podobně jako u nároku na řádný starobní důchod musíte splnit minimální dobu pro platby důchodového pojištění, které tvoří jednu ze tří složek sociálního pojištění. Zbývající části pokrývají nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Minimální zákonem stanovená doba důchodového pojištění je 35 let nebo 30 let bez náhradních dob pojištění. Náhradní dobu pojištění zákon vykládá jako dobu, po kterou pojištěnec neplatí pojištění, ale tato doba i tak vstupuje do výpočtu nároku na starobní důchod. Jedná se například o péči o dítě do 4 let věku, výkon vojenské nebo civilní služby, studium. Výčet všech náhradních dob pojištění uvádí § 5 odst. 2 a § 102 odst. 3 až 45 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Také čtete:  Předdůchod 2022

Druhou podmínkou je dosažení věkové hranice. Odejít do předčasného důchodu můžete 3 roky před termínem pro řádný důchod. Pokud je váš stanovený důchodový věk vyšší než 63 let a zároveň jste starší než 60 let, můžete odejít do předčasného důchodu 5 let před stanoveným dnem odchodu do řádného starobního důchodu.

Předčasný důchod snižuje vyplácenou částku

Předčasný odchod do starobního důchodu vám sníží procentní výměru důchodu, a to trvale. Nižší důchod budete pobírat tedy i v době, kdy dosáhnete vypočteného důchodového věku. Snížení důchodové částky se odvíjí od počtu dní, o které odcházíte dřív do důchodu. Sazba se snižuje vždy za každých 90 dní, a navíc v určitém rozmezí dnů takto:

  • 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 0 do 360 kalendářních dnů;
  • 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 361. do 720. kalendářního dne;
  • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 721. kalendářního dne.
Také čtete:  Předdůchod 2023: Co mohu dělat, když nejsem schopen splnit podmínky pro předdůchod?

Předdůchod nekrátí výši starobního důchodu

Předdůchodem si můžete výrazně polepšit. Nejen, že odejde do důchodu dříve, ale navíc se vám státem vyměřený důchod nekrátí, tak jako v předchozím případě u předčasného důchodu. Ptáte se, co za to? Důležitou roli hrají vaše vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření. Čerpáním předdůchodu se můžete zajistit v případě ztráty zaměstnání nebo prostě tehdy, pokud již pracovat z různých důvodů nemůžete.

Také předdůchod podléhá věkové hranici podobně jako starobní důchod. Začít čerpat předdůchod můžete maximálně 5 let před dosažením důchodového věku a tato doba musí trvat alespoň 2 roky. Částku na předdůchod vám bude vyplácet vaše penzijní společnost, u které si platíte doplňkové penzijní spoření. Pozor, doplňkové penzijní spoření není totéž, co penzijní připojištění.

Pokud si tedy spoříte na důchod prostřednictvím penzijního připojištění, musíte si uzavřít novou smlouvu na doplňkové penzijní spoření a na ni převést peníze i dobu spoření z penzijního připojištění. Poté si můžete podat žádost o předdůchod, ale počítejte s tím, že převod mezi smlouvami bude trvat zhruba 6 měsíců. Dalším faktorem ke zvážení je také skutečnost, že výši důchodu si sjednáváte v pevně stanovené měsíční částce a výplatu předdůchodu nemůžete přerušit ani předčasně ukončit.

Také čtete:  Předčasný důchod 2024

Poslední podmínkou je výše naspořených prostředků. Naspořeno na doplňkovém penzijním spoření musíte mít minimálně tolik, aby vaše měsíční výplata z předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Částku, kterou potřebujete mít naspořenou můžete doplatit i jednorázově.

Aktuální informace k důchodům v roce 2022.

Příspěvek byl publikován v rubrice Předdůchody se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *